Baca Kasaba (Chimney Town)

Mimari 

 

Proje iki ana karar üzerinden tasarlanmış ve uygulanmaya çalışılmıştır. Bunlardan birincisi “yer” bağlamında yapıların kültür, tarih ve coğrafya ile ilişkileri, ikincisi ise ekolojik, sürdürebilir bir yaşam ve komünite için güçlü bir altyapı ve döndü. Londra merkezli 1800'lü yıllarda evrimleşen Sanayi Devriminin etkileri fiziksel olarak kentlere ve kentliye yanmıştır. Sıra ev tipleri, patlayan nüfus ve yapı stoğu, teknolojik atılımlar, üretimde serileşme dolayısıyla fabrikalaşan sanayi... Tarihle projenin bağlantı kurabilmesi için o dönemin malzeme, form ve kültürü gözönünde bulundurulmuştur. Viktorya döneminin mimarisinin günümüz mimarisiyle bağlam kurulması çalışılmış ve bunun sonucunda yerel olarak mütevazi olgun yapılar düşünülmüştür.“Eski”yi referans alarak dönemin formları sade, 
modern mimariye uyarlanmıştır. Malzeme olarak tuğla kullanılmıştır. Ekolojik bağlamda dönemin fabrika bacalarını, güneş kollektörü olarak yapıların güney cephelerinde kullanılmıştır ve “eski”nin “yeni”ye entegrasyonu sağlanmıştır. “Baca Kasaba” ismini bu olgulardan esinlenmiştir. Bu sayede çevresinin izlerini ve kimliğini korumuştur.Genel tutarlılık çerçevesinde çevresindeki yapılar da 
bu komüne entegre edilmeye çalışılmıştır ve insanların spor eğlence ve bilgilenme gibi aktivitelerine hizmet etmektedir. 

Yangın – Akustik – Kabuk – Yalıtım 
• Hafif çelik evlerin iskeletini, yalıtım ve tuğla cephe kaplaması için düşey eleman oluştururken aynı zamanda da yangından 
korunması için önlemler alınmıştır. 10 mm'lik plaklar çelik iskelete monte edilmiştir. Yangına dayanım süresi böylece 2 saat'e kadar uzatılması hedeflenmiştir. Dolayısıyla bu çatı katında olan birisinin dahi yangın sırasında konutu terketmesi için yeterli bir süredir. 
• Akustik konfor olarak yapıların döşemeleri 6 cm'lik akustik yalıtım malzemesi ile kaplanmıştır. Ses yalıtımının yanında bu yapıya ekstra yalıtım saylamıştır. 
• Kabuğun ısısal değeri 34 cm'lik bir yalıtımla sağlanmıştır (uzun cepheler ve çatı). Bunun yanında konut planlarında merdivenin 
kuzeye bakan cepheye yerleştirilmesi güneye koridorun konumlandırılması ile hava dolaşımının evin heryerine etki etmesi 
sağlanmıştır. Güneş kollektörü görevindeki bacalar evin kış performansına, ısı esanjörü olarak bilinen (heat exchanger)'da yapının 
yaz performansına katkıda bulunur. 

Sürdürülebilirlik [Ekoloji – Toplum – Ekonomi] 
Konsept üç ana kriter olan ekoloji, ekonomi ve sosyal etmenler üzerine kurgulanmıştır. Böyleliklesürdürülebilirlik ağı tasarıma entegre edilmiştir. Bu bağlamda topluluğun kendisi için tek bir yaşam biçimi kurma zorunluluğunu da kırmış bulunmaktaydı. Bunun için projede “sürdürülebilir yaşam bilgi merkezi” adıyla bir yapı bu ağ içerisinde nasıl yaşamın nasıl devam ettirileceğinin 
bilgilerini vermektedir. 
• Ekolojik bağlamda arazide elektrik ihtiyacını karşılayan güneş panelleri, rüzgar türbinleri, yerel tarım yapılacak alanlar, gölet, su 
depolamak için kullanılan alanlar, gübre için organik çöplerin biriktirildiği alanlar bulunmaktadır. 
• Ekonomik olarak insanlara sunulan özellikler şöyledir: bisiklete teşvik edilip araç kullanımının kısa ve orta mesafelerde 
azaltılması, yerel üretilen besinlerin satılması veya market ihtiyaçlarının azaltılması, restoranın dışarıdan nehir 
üzerinden botla gelenler için yemek ihtiyacını karşılaması, ofislerin ve evde tasarlanan çalışma odalarının iş için rahatça 
kullanılması, kıyı şeridinin sahip olduğu iskele babaları sayesinde dışarıdan gelenlere açık olması araçların elektikle şarj 
edilebilir olup elektrikli araç kullanımına teşvik edilme. 

• Sosyal olarak: insanların kürek sporu sayesinde nehir ile içiçe yaşabilmeleri, çocuklar için karşı taraftaki futbol sahalarının varlığından ötürü yerleşim planında bir futbol okulunun olması, çocuk oyun alanlarının kule formunda olması, nehir kıyısındaki antrepo yapısı ve cephesinin sinema izlemeye el vermesi, ana aksın altında konumlanan havuz...

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

volkandalağan